Základní verze hry

Co je potřeba ke hře

Magic: The Gathering je karetní hra pro dva hráče (existují i varianty pro více hráčů) a představuje duel dvou mágů. Každý hráč potřebuje svůj hrací balíček karet a nějaký způsob, jak si zaznamenávat své životy (na kostce nebo na papír). Hrací balíček může obsahovat různé kombinace bytostí a jiných kouzel a samozřejmě i zemí, které vám umožňují vaše ostatní karty vykládat do hry. Nejčastější omezení pro počet karet v balíčku je minimálně 60 karet (horní limit není dán), ale existují i varianty hry s jiným počtem.

Cíl hry

Cílem hry je zredukovat soupeovi životy na 0 dříve než se to povede jemu. Hru vyhrajete také v případě, že by si měl soupeř líznout kartu z balíčku, ale v jeho balíčku (knihovně) už žádné karty nejsou. (existují také další možnosti jak vyhrát, ale ty v základní verzi pravidel znát nemusíte)

Jak dosáhnout výhry

Soupeřovi životy redukujete primárně pomocí útoků svých bytostí. Další cestou jak soupeřovi životy redukovat jsou některá další kouzla.

Rozložení hrací plochy           

Za hrací plochu může sloužit jakákoli rovná plocha s dostatkem místa pro jednotlivé herní zóny:

Bojiště (Battlefield) - místo před vámi, kam vykládáte své země, bytosti a další permanenty (nejblíže k vám jsou v řadě země, nad nimi bytosti a ostatní permanenty)

Knihovna (Library) - toto je váš hrací balíček, který máte položený vedle Bojiště, karty v knihovně jsou položené tak, abyste viděli pouze zadní stranu karty, ze své  knihovny si lížete karty

Hřbitov (Graveyard) - hromádka odhozených karet nejčastěji umístěná vedle knihovny, do hřbitova se odkládají použitá kouzla, která už nemají efekt na hru a odchází sem padlé bytosti, karty ve hřbitově jsou položeny obrázkem nahoru a každý hráč si je může kdykoli prohlédnout

Karty v ruce (Hand) - každý hráč drží své karty v ruce tak, aby je viděl pouze on, nikoli jeho soupeř

Stav životů - zbývající životy si každý hráč zaznamenává buďto na kostce nebo na papír (během hry můžete mít i více životů, než je startovní počet 20)

 

Příklad: Na obrázku má jeden hráč (White) vyloženou jednu bytost, Enchament (druh permanentu) a šest "Plains" a druhý (Red) dvé bytosti a čtyři "Mountain".

Hrací plocha

Základní druhy karet a základní pojmy

Země - každý z hráčů může ve svém kole vynést z ruky na bojiště maximálně jednu zemi (land). Tapnutím země (otočíte ji o 90° doprava) dostanete jednu manu, která je nutná pro sesílání kouzel. Barva many, kterou získáte, záleží na druhu země a je znázorněna symbolem many v textovém okně karty. Manu spotřebováváte na sesílání bytostí a kouzel (viz níže).

                                                     Základní země

Kouzlo (Spell) - všechny karty ve vašem balíčku, které nejsou zeměmi, se nazývají kouzla (spell). V pravém horním rohu mají vyvolávací cenu. 

Tapování (Tap) - pokud otočíte kartu o 90° stupňů doprava, dáte tím najevo, že je karta použitá. Tapování se používá například pokud si vezmete manu ze země. Otočíte land a už ho dále nemůžete pro získání many použít. To samé platí pro útok bytostmi - pokud útočíte na soupeře, tapnete bytost (tapnuté bytosti vás nemohou bránit před soupeřovým útokem a již tapnuté bytosti - třeba pro nějaký efekt - nemohou útočit). Pokud použití karty vyžaduje pro provedení efektu její tapnutí, je na kartě symbol .

Odtapování (Untap) - na začátku každého svého kola si odtapnete všechny své taplé karty (země, bytosti..) a můžete je znovu použít, odtapnout znamená otočit kartu zpět do původní svislé polohy.

Líznout kartu (Draw a card) - líznout si kartu znamená vzít vrchní kartu z knihovny a dát si ji do ruky (soupeř v žádný moment nevidí obrázek karty)

Sesílání kouzel (Casting Spell) - kouzla šešlete tak, že vynesete kartu z ruky a zaplatíte její vyvolávací cenu (uvedená pomocí manových symbolů/čísel v právém horním rohu karty). Například, když sesíláte kouzlo za, musíte zaplatit tři jakékoliv many a dvě černé . Tapnete tři jakékoliv země a dvě bažiny (Swamp). Během kola můžete seslat tolik kouzel, za která jste schopni zaplatit manu.

Většina kouzel se po seslání pokládá na bojiště. Jsou to tzv. permanenty a jedná se o bytosti, artefakty, enchantmenty a planeswalkery. (země jsou také permanenty a vykládají se na bojiště, ale země nejsou kouzla). Permanenty můžete vykládat ve svém kole během tzv. Hlavní fáze (o tom více ve skladbě kola)

Vyjímkou jsou kouzla s typem Instatnt a Sorcery. Pokud sešlete Instant nebo Sorcery kouzlo, provedete efekt, který je na něm napsaný a poté ho položíte do svého hřbitova. Kouzla typu Sorcery můžete hrát pouze během své Hlavní fáze (stejně jako permanenty). Kouzla typu Instant můžete hrát kdykoli, tedy i během souboje a dokonce i během soupeřova kola. Pomocí Instantů můžete navíc "reagovat" na soupeřovi akce - například dát své bytosti do konce kola bonus, který jí umožní přežít soupeřovu snahu zničit vám ji kouzlem.

 

                                    

Skladba karty

Skladba karty

Vaše první hra - základní postup

1. každý hráč začíná hru s 20 životy

2. každý hráč si zamíchá svůj hrací balíček (soupeř má možnost vám balíček poté sám zamíchat nebo sejmout)

3. náhodným způsobem (např. hod kostkou) rozhodněte, který hráč hru začne. Hráč, který začíná hru si ve svém prvním kole nelíže kartu.

4. každý hráč si z vrchu své knihovny lízne úvodní ruku se sedmi kartami. Pokud se mu tyto karty nezdají vhodné pro hru, může uplatnit takzvaný mulligan, což znamená, že nalízané karty zamíchá zpět do balíčku a lízne si nové karty ovšem s tím, že si lízne o jednu kartu méně. Tento postup lze opakovat vícekrát (při každém uplatnění tohoto pravidla se bere o kartu méně).

5. pokud si oba hráči ponechají úvodní ruku, začínají hrát. Hra se hraje na kola, ve kterých se hráči střídají. Kola se skládají z různých "fází" během nichž můžou hráči provádět různé akce. Pokud hráč projde všemi fázemi kola (každou fází jednou), předává kolo soupeři.

 

Skladba kola - základní verze

1. Untap

Během untap fáze si hráč odtapne všechny své tapnuté permanenty. Je nutné si odtapnout všechny své permanenty (pokud efekt ve hře neříká opak).

2. Draw

Během této fáze si hráč, jehož je kolo, lízne kartu z vrchu své knihovny.

3. Main (Hlavní fáze)

Během této fáze můžete vyložit jednu zemi z ruky a můžete hrát libovolný počet kouzel, pokud je můžete zaplatit manou, kterou máte k dispozici.

4. Combat (souboj)

Během souboje útočí vaše bytosti na protihráče (útočit mohou pouze bytosti, které jste měli ve hry před začátkem vašeho současného kola) a ten si vybírá, zda se bude vašemu útoku bránit svými bytostmi. Nemůžete se rozhodnout, že vaše bytost bude útočit na soupeřovu bytost.

Vaše bytosti útočí všechny najednou a soupeř se rozhoduje, zda ho budou některé jeho bytost bránit. Pokud soupeř nebude některou z vašich útočících bytostí bránit, váš útočník mu ubere tolik životů, kolik má útok.

Kroky během combatu

- tapněte všechny své bytosti, kterými chcete na soupeře zaútočit (můžete zaútočit libovolným počtem bytostí - pokud s některou bytostí nechcete útočit, nemusíte)

- soupeř se rozhodne, zda bude váš útok blokovat svými odtapnutými bytostmi, přičemž jedna jeho odtapnutá bytost může blokovat pouze jednu útočící bytost (opět platí, že bytosti nejsou nuceny blokovat pokud soupeř nechce a opět může blokovat libovolný počet bytostí)

- pokud jsou určeny bytosti, které blokují soupeřovi útočníky dají si tyto bytosti navzájem zranění podle svojí síly a nezablokované bytosti dají zranění podle svojí síly soupeři a uberou mu odpovídající počet životů. Každá utočící bytost dá zranění podle svojí síly do bytosti, která ji blokuje a každá blokující bytost dá zranění podle svojí síly do útočníka, kterého zablokovala.

- bytosti umírají, pokud je jim uděleno zranění rovné nebo větší jejich obarně (např. bytost s obranou 2 vydrží jedno zranění, pokud dostane 2 a více zranění tak umírá a je odložena na hřbitov)

- bytosti se vyléčí (obnoví se jim jejich obrana) až na konci kola, tz. pokud bytost bojovala a souboj přežila (např. měla obranu 4 a bytost která ji blokovala měla útok 3) vydrží do konce kola s jedním "životem" a na konci kola se vyléčí, takže v dalším kole je opět potřeba udělit ji alespoň 4 zranění aby umřela

- zranění udělené do bytosti během jednoho kola se sčítají, tzn. pokud má bytost např. obranu 4, obdrží 3 zranění v souboji a poté v tom samém kole 1 nebo více zranění od nějakého kouzla, umírá a je odložena hřbitov

5. Main (Hlavní fáze)

Během této fáze můžete vyložit jednu zemi z ruky (pokud jste tak již neučinili během své první hlavní fáze) a můžete hrát libovolný počet kouzel, pokud je můžete zaplatit manou, kterou máte k dispozici.

6. End (konec kola)

V této fázi kola odhodí hráč karty v ruce tak, aby jich měl maximálně 7. Vyléčí se všechny bytosti (pokud byly zraněny, jejich životy se budou opět rovnat jejich obraně). Skončí efekty, které trvaly do konce kola.

Konec hry

Hráči se střídají v odehrávání svých kol do té doby dokud není dosaženo vítězství jednoho z nich (životy jednoho hráč klesnou na 0 nebo si má hráč líznout kartu z knihovny, přičemž už v knihovně žádnou kartu nemá).

V následující hře se zpravidla může poražený hráč rozhodnout, zda bude chtít začínat či nikoli.

Jedna hra trvá řádově něco kolem 10-15 minut, přičemž záleží na stupni interakce mezi hráči a jejich herní strategii (k vidění jsou i několika minutové hry nebo hry trvající více něž půl hodiny).

 

Věříme, že vám tento návod umožní alespoň základní pochopení hry a budete si moci užít zábavu, kterou vám Magic nabízí. Pokud vám některá část návodu přijde málo srozumitelná nebo budete potřebovat nějaké základní pravidlo dovysvětlit, napište nám na mail info@tolarie.cz. Rádi vám odpovíme.

Vaše Tolarie.cz

 

na začátek